Visszaigényelhetik a kötelező homlokzatszépítési munkálatok költségeit a kisjövedelműek
Visszaigényelhetik a kötelező homlokzatszépítési munkálatok költségeit
azok a háztartások, ahol az egy főre eső nettó átlagjövedelem kisebb, mint 2713 lej, hívja fel a figyelmet a sepsiszentgyörgyi városháza. A törvény értelmében a lakástulajdonosok kötelesek gondoskodni otthonaik homlokzatáról, biztonsági és esztétikai szempontból is. Az önkormányzat felmérette a magántulajdonban lévő lakásokat és a lakóbizottságokat értesítette erről. A város területén található tömbházak nagyrésze szerepel a homlokzatszépítési programban, kivételt képeznek azok a tömbházak, amelyeket a hőszigetelési program keretében felújítottak. Az elmúlt év őszén elfogadott tanácshatározat értelmében a megnevezett tömbházak lakóbizottságai kötelesek a homlokzatszépítési munkálatokat elvégeztetni. A homlokzatszépítési munkálatok három éves ciklusba vannak beütemezve, 2018-ban a központ és az 1918. December 1. utca, 2019-ben a város tömbházainak a legnagyobb része, 2020-ban az Állomás negyed és az Ág utca tömbházainak lakói kötelesek elvégeztetni a homlokzatfestési munkálatokat. Az előzetes tervek alapján egy tömbház homlokzatszépítési munkálatainak költsége családonként 1100 lejtől 3000 lejig terjedne.
 
Több mint 390 betöltetlen hely maradt a 3 éves szakiskolákban és a duális oktatásban
A megyei tanfelügyelőség összesen 731 helyet hirdetett meg a szakoktatásban, ebből 129-et a duális képzésben. Ez utóbbinál a legnagyobb érdeklődés a pincér, kereskedelmi dolgozó és szakács képzés iránt volt. A Berde Áron Szakközépiskolában 30 helyet hirdettek meg és mindenik betelt. Az ács- asztalos, víz-gázszerelő, kőműves szakokra kevesen jelentkeztek, de a húsfeldolgozó szakon meghirdetett 15 helyre sem volt érdeklődő. Népszerűnek bizonyultak a Puskás Tivadar Szakközépiskola által indított autószerelő, autóbádogos és autófestő szakok, a 42 helyből hat maradt üresen. Mint ismeretes havi 200 lejes ösztöndíjban részesülnek a szakoktatásban, és havi 400 lejes ösztöndíjban a duális képzésben résztvevő tanulók. Ez utóbbi esetében 200 lejt az állam, 200 lejt a vállalat biztosít, amelynél a diák gyakornokoskodik.
 
Elbírálták a Gyere haza programra benyújtott pályázatokat
 
Elbírálták a Gyere haza programra benyújtott pályázatokat, az erre vonatkozó határozatot elfogadta a Helyi Tanács. A Borvíz utcai 300 négyzetméteres ingyenes telkekre húsz igénylés érkezett. A telkek kiválasztása az elért pontszámok függvényében történik, a legmagasabb pontot elért pályázó választhat először. A pályázók négy típusház közül választhatnak, a kiválasztott ház terveit ingyen rendelkezésükre bocsájtja az önkormányzat. Szerződéskötésre a területek kiválasztása után kerül sor, az építkezési engedélyt egy éven belül szükséges kiváltani, a ház pedig két éven belül kell felépüljön. Az építkezés befejezésétől számított tíz év után a pályázók megvásárolhatják a telkeket. A programra azok a 18 és 35 év közöttiek jelentkezhettek, akik Sepsiszentgyörgyről elszármazottak és haza szerettek volna költözni. Azok a személyek is benyújthatták pályázati kérelmeiket, akik itthon élnek, de nem rendelkeznek saját telekkel. (közlemény, kép:3szek.ro)
 
még kérek

Szavazógép

Hol vagy hogy szoktál hallgatni minket?

autóban
otthon
munkahelyen
okostelefonon
számítógépen
máshol/másképp
szavazokEredmények
Szavazatok száma: 691  
Legújabb fotóalbum:

Meghívottaink 2018-ban

Fotóalbum