Március 15. Ünnepi megemlékezés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

2018-03-06

 
 
SZOMBAT, március 10.
18.00 A Gáll Lajos Futókör emlékfutása – a résztvevők fogadása az 1848–49-es
honvédemlékműnél (Erzsébet park), majd a Kónya Ádám Művelődési Háznál
 
HÉTFŐ, március 12.
14.00 Kokárdakészítő műhely – A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakör és a Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi irodája közreműködésével / Kónya Ádám Művelődési Ház
 
KEDD, március 13.
16.00 Húszforintos Katonától Gábor Áronig. Az 1848-1849-es háromszéki események nyomában. – Schenk-figurák kiállítása a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, a Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi irodájának szervezésében. (Szervezett múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésének időpont egyeztetése a 00-40-267-310-800 telefonszámon)
 
SZERDA, március 14.
12.00–16.00 Honvéd sírok koszorúzása a temetőkertekben a város iskoláinak közreműködésével
 
18.00 A felújított 1848-1849-es honvéd emlékmű ünnepélyes felavatása / Erzsébet park:
Műsorvezető: Nagy Kopeczky Kristóf
Beszédet mond Sztakics Éva-Judit alpolgármester
Rövid történelmi bemutatást tart József Álmos nyugalmazott tanár, helytörténész
Szakmai előadást tart Dr. Szekeres Attila István heraldikus
Fogoly Katona című székely népballada Tulit Éva színművész előadásában
Lelkészi áldás: Nt. Szabó Lajos kanonok, esperes, szentszéki tanácsos
Közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület honvédtüzér szakasza
 
19:00 Március 15-i ünnepség a Nyugdíjasok Sugás Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében / Székely Nemzeti Múzeum – Bartók terem
 
 
 
 
CSÜTÖRTÖK, március 15.
 
KOSZORÚZÁSOK A SEPSISZENTGYÖRGYI EMLÉKMŰVEKNÉL
10:00 Kiss János ágyúöntő emléktáblája (Olt utca, 16. szám)
10:00 Váradi–Bartalis vesztőhely (Őrkő) – Közreműködnek a Váradi József Álatlános Iskola
gimnazistái, illetve a Néri Szent Fülöp Általános Iskola tanulói
11:00 Vártemplom – Cínterem (Református Vártemplom) – közreműködnek a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai
11:00 Gábor Áron-szobor és Nicolae Bălcescu-szobor (Csíki negyed) – Közreműködnek a
Gödri Ferenc Általános Iskola tanulói
11:00 Váradi–Bartalis siralomház emléktáblája (Lábas Ház) – Közreműködnek a
Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjai
11:30 Gróf Mikó Imre szobra (Erzsébet park) – Közreműködnek a
Székely Mikó Elméleti Líceum és a Református Teológiai Líceum diákjai
12:00 Gábor Áron-emléktábla (Bod Péter Megyei Könyvtár épülete) – Közreműködnek a
a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek
12:15 Berde Mózsa szobra (Erzsébet park) - Közreműködnek a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek
12:30 Incze Dániel kopjafás sírhelye (Malomgát utca) – Közreműködnek a sepsiszentgyörgyi
cserkészek és a Székely Mikó Kollégium diákjai
13:00 Kossuth Lajos-szobor (Kónya Ádám Művelődési Ház) – Közreműködik a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda
13:30 Szemerjai csata emlékműve (Szemerja) – Közreműködnek a Gulliver óvoda és
sepsiszentgyörgyi cserkészek
13.30 Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafa (Váradi József Általános Iskola udvarán) –
Közreműködnek a Váradi József Általános Iskola I–IV. osztályos tanulói
13.30 Az eprestetői csata emlékműve (Állomás negyed) – Közreműködnek az Ady Endre
Általános Iskola diákjai
 
15.30 1848–49-es honvédemlékmű (Erzsébet park)
 
SZOTYOR
12.00 Koszorúzás – Kőtömbös kopjafa (szotyori református temetőkert)
KILYÉN
11:00 Koszorúzás – ’48-as kopjafás emlékmű (kilyéni református templom)
--------------------------------------------------------------------
14.30 ÜNNEPI FELVONULÁS a Szabadság térre
Nyugati városrészből:
Indulás a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától (a Váradi-iskolától)
Sorrend:
a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia 040-es Szent György cserkészcsapata zászlókkal
Étfalvi Szász Band ’93 fúvószenekar
Hagyományőrző huszárok és más lovasok: Szilaj Hagyományőrző Egyesület, a Shagya Lovasklub és a Vadon Egyesület lovasai
125 méter hosszú székely zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai fognak (kb. 320 diák)
Sepsiszentgyörgy város elöljárói (Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, városi tanács képviselői)
Ünneplő felvonulók
 
 
Keleti városrészből:
Indulás az eprestetői csata emlékművétől (Állomás negyed)
Sorrend:
a sepsiszentgyörgyi 14-es számú Dr. Kovács Sándor cserkészcsapat zászlókkal
A rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar
Hagyományőrző huszárok és más lovasok: Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület, Uzoni hagyományőrző huszárok illetve szabad lovasok
125 méter hosszú nemzeti színű zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai fognak (kb. 320 diák)
Sepsiszentgyörgy város elöljárói (Antal Árpád-András polgármester, Sztakics Éva-Judit alpolgármester, városi tanács képviselői) illetve Dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Ünneplő felvonulók
 
 
--------------------------------------------------------------------
15:30 Koszorúzás az 1848-49-es honvéd emlékműnél az Erzsébet parkban:
A város keleti- és nyugati részéből beérkezett elöljárók, politikai pártok képviselői, civil szervezetek képviselői, stb. elhelyezik koszorúikat az „oroszlános emlékműnél”
Közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar, a városi egyesített kórusok valamint a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület honvédtüzér szakasza.
A koszorúzást követően az ünneplők átvonulnak a Szabadság téren felállított színpad elé, ahol kezdetét veszi az ünnepi műsor.
 
ÜNNEPI MŰSOR – Szabadság tér
Műsorvezető: Nagy Kopeczky Kristóf
 
16.00 A magyar lovassági induló dallamára bevonulnak a Szabadság térre a városban működő cserkészcsapatok tagjai, majd a hagyományőrző huszárok. Ezt követően felcsendül a Szózat, amelyet a huszár tisztikar is végig hallgat, majd levonul a térről.
 
Nemzeti dal – a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai (Kerezsi Csanád, Hajdú Csenge, Albu Erika), a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar és a városi egyesített kórusok előadásában (felkészítő tanár: Sebestyén-Lázár Enikő, zongorán közreműködik: Kőmíves Bokor Zsuzsa)
Ünnepi beszéd – Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere
Boldogasszony Anyánk - Szabó Fruzsina, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum végzős diákjának előadásában
Ünnepi beszéd –  Dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak ünnepi műsora:
Ábrányi Emil – Él a magyar című verse – Gyenge Tímea a Plugor Sándor Művészeti Líceum XII. osztályos tanulójának előadásában (felkészítő tanár: Fazakas Mihály)
Kodály Zoltán: Háry János daljátékának, “A jó lovas katonának” című műve – az Eufónia kamarakórus előadásában (szólót énekel Kerezsi Csanád)
Wass Lajos: Kossuth Lajos táborában két szál majoránna című dal - az Eufónia kamarakórus előadásában
Ifjúsági szónok beszéde – Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által szervezett szónokverseny győztese
Ünnepi beszéd –  Főtisztelendő Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke
Lelkészi áldás – Nt. Papp Attila református lelkipásztor
Magyar himnusz, székely himnusz
 
Kürtőskalács és pálinkás koccintás az ünnepi műsorban közreműködők részvételével a Tamási Áron Színház előcsarnokában
 
A Georgius és a Csíki kamarazenekarok közös ünnepi hangversenye. A szimfonikus
koncertre érvényesek a hangverseny bérletek, szabadárusításban jegyek a Városi Kulturális Szervezőirodában kaphatók / Tamási Áron Színház nagyterme.
Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn című darabjának bemutatója a Tamási Áron Színház társulatának előadásában. Rendező: Porogi Dorka, Helyszín: Kamaraterem
Magyar sláger parti a HÁRIT szervezésében. Helyszín: MOHÓ Beer&Music Pub (Gábor Áron utca, 16/B szám, ex. Hostel)
 
A kórusok és karvezetők
Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar (Réty) – Maksai József
Cantus Firmus Vegyeskar, Magyar Férfidalárda – Jakab Árpád
Pro Musica Kamarakórus, Szemerjai Református Dalárda, Plugor Sándor Művészeti Líceum Eufónia Kamarakórus – Sipos Zoltán
Jubilate Deo Evangélikus Vegyeskórus – Pál Gecse Mihály
Kriza János Unitárius Vegyeskar – Karácsony Gabriella
Székely Mikó Elméleti Líceum diákkórusa, Canticorum Női Kar – Dombora Anna
Refsonor, a Református Teológiai Líceum diákkórusa – Szilágyi Andrea
Mikes Kelemen Elméleti Líceum ifjúsági kórusa – Szőcs Dániel
Laudate Kamarakórus – Lőfi Gellért
Őszirózsa Dalkör – Venczel Anna
 
 
 
 

Szavazógép

Hol vagy hogy szoktál hallgatni minket?

autóban
otthon
munkahelyen
okostelefonon
számítógépen
máshol/másképp
szavazokEredmények
Szavazatok száma: 738