Március 15-ei ünnepi programok

2023-03-14

Március 15.
Ünnepi megemlékezés az 1848–1849-es forradalom ésszabadságharc tiszteletére
 
PÉNTEK, március 10.
18:00​Légy a ma Petőfije! – Szónokversenyközépiskolások számára / Szimpla Sepsiszentgyörgy
 
HÉTFŐ, március 13.
11:00​Kokárdakészítő műhely – A Háromszéki FürgeUjjak Kézimunkakör és a Liszt Intézet
Sepsiszentgyörgy közreműködésével / Kónya ÁdámMűvelődési Ház
13:00​SZIV – Szentgyörgyi Ifjúsági Vízió – sepsiszentgyörgyi magyar középiskolások
flashmobja / Főtér
 
KEDD, március 14.
17:00​Fuss a hősök emlékére! – Fitness Tribe Emlékfutás. Indulás az eprestetői csata
emlékművétől (Állomás negyed, Ady Endre ÁltalánosIskola épülete)
18:00​Petőfi és az 1848-49-es forradalom ésszabadságharc ereklyéi – Kiállításmegnyitó a Liszt IntézetSepsiszentgyörgy szervezésében / Lábasház
 
SZERDA, március 15.
09:00​Pilvax Kávéház – Kovászna Megye Tanácsa, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy és a Székely Mikó KollégiumDiáktanácsa szervezésében / Tein Teaház
--------------------------------------------------------------------
KOSZORÚZÁSOK A SEPSISZENTGYÖRGYI EMLÉKMŰVEKNÉL
11:00​Kiss János ágyúöntő emléktáblája (Olt utca, 16. szám)
11:00​Váradi-Bartalis vesztőhely (Őrkő) – Közreműködnek a Váradi József Általános Iskola
gimnazistái, illetve a Néri Szent Fülöp Általános Iskolatanulói
12:00​Vártemplom – Cinterem (Református Vártemplom) – közreműködnek a Plugor
Sándor Művészeti Líceum diákjai
12:00​Gábor Áron-szobor és Nicolae Bălcescu-szobor(Csíki negyed) – Közreműködnek a
Gödri Ferenc Általános Iskola tanulói
12:00​Váradi-Bartalis siralomház emléktáblája (Lábasház) – Közreműködnek a
Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjai
12:30​Gróf Mikó Imre szobra (Erzsébet park) – Közreműködnek a Székely Mikó Kollégium
és a Református Teológiai Líceum diákjai     ​
12:45​Berde Mózsa szobra (Erzsébet park) – Közreműködnek a Székely Mikó Kollégium
tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek
13:00​Gábor Áron-emléktábla (Bod Péter MegyeiKönyvtár épülete) – Közreműködnek a
a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyicserkészek
13:00​Incze Dániel kopjafás sírhelye (Malomgát utca) – Közreműködnek a
sepsiszentgyörgyi cserkészek és a Székely MikóKollégium diákjai
13:30​Szemerjai csata emlékműve (Szemerja) – Közreműködnek: a Gulliver óvoda és
sepsiszentgyörgyi cserkészek
13.30​Váradi-Bartalis kőtömbös kopjafa (Váradi JózsefÁltalános Iskola udvarán) –
Közreműködnek a Váradi József Általános Iskola I–IV. osztályos tanulói
14.00​Az eprestetői csata emlékműve (Állomás negyed) – Közreműködnek az Ady Endre
Általános Iskola diákjai
14:00​Kossuth Lajos-szobor (Kónya Ádám MűvelődésiHáz) – Közreműködik a
Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda
15:30​Koszorúzás az 1848–49-es honvéd emlékműnél azErzsébet parkban:
-   A város keleti és nyugati részéből beérkezett elöljárók, politikai pártok képviselői, civil szervezetek képviselőielhelyezik koszorúikat a honvéd emlékműnél
-   Közreműködik a rétyi Kováts András IfjúságiFúvószenekar
 
 
KILYÉN
11:00​Koszorúzás – ’48-as kopjafás emlékmű (kilyénireformátus templom)
SZOTYOR
12:00​Koszorúzás – Kőtömbös kopjafa (szotyorireformátus temetőkert)
__________________________________________________________________________
 
14:45​ÜNNEPI FELVONULÁS a Szabadság térre
       ​a nyugati városrészből:
       ​Indulás a Váradi-Bartalis kőtömbös kopjafától (a Váradi-iskolától)
Sorrend:
● a sepsiszentgyörgyi Szent József Plébánia 040-es Szent György cserkészcsapata, valamint a 115-ös számú Bölöni Farkas Sándor cserkészcsapatzászlókkal
● Étfalvi Szász Band ’93 fúvószenekar
● Hagyományőrző huszárok és más lovasok: SzilajHagyományőrző Egyesület, a Shagya Lovasklub ésa Vadon Egyesület lovasai
● 125 méter hosszú székely zászló, amelyet a városbanműködő magyar tannyelvű iskolák diákjai fognak(Váradi József Általános Iskola, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Református Kollégium, BerdeÁron Szakközép Líceum)
● Sepsiszentgyörgy elöljárói
● ünneplő felvonulók
a keleti városrészből:
Indulás az eprestetői csata emlékművétől (Állomásnegyed)
Sorrend:
● a sepsiszentgyörgyi 14-es számú Dr. Kovács Sándorcserkészcsapat zászlókkal
● Sepsiszentgyörgy elöljárói
● a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar
● hagyományőrző huszárok és más lovasok: SzékelyVirtus Hagyományőrző Egyesület, Uzonihagyományőrző huszárok illetve szabad lovasok
● 125 méter hosszú nemzeti színű zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjaifognak (Ady Endre Általános Iskola, Gödri Ferenc Általános Iskola, Nicolae Colan Általános Iskola, Puskás Tivadar Szakképző Líceum, Plugor SándorMűvészeti Líceum, Székely Mikó Kollégium)
● ünneplő felvonulók
 
16:00   ÜNNEPI MŰSOR – Szabadság tér
Műsorvezető: Kolcsár József
 
● Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgypolgármesterének ünnepi beszéde
● Régi székely himnusz (Ó, én édes jó istenem…) – énekli Deák Anett, a Kincskeresők Néptáncegyüttestagja
● Varga Judit, Magyarország igazságügyiminiszterének ünnepi beszéde
● A Mikes Kelemen Elméleti Líceum kórusánakműsora
Kórusvezető: Szőcs Dániel
● A Plugor Sándor Művészeti Líceum ünnepiműsora
Felkészítő tanár: Sebestyén-Lázár Enikő
● Egyesített kórusok ünnepi műsora. Művészetivezetők: Maksai József, Jakab Árpád (*) 
● Ifjúsági szónok beszéde
● A Református Kollégium kórusának műsora
Kórusvezető: Szilágyi Andrea
● A Székely Mikó Kollégium műsora
Felkészítő tanár: Jánó Enikő
● A Kincskeresők Néptáncegyüttes előadása
Koreográfusok: Tőkés Csaba Zsolt és Tőkés Edit
● Lelkészi áldás – Adorjáni Dezső Zoltánevangélikus püspök
● Magyar himnusz, székely himnusz
 
*Az Egyesített kórus kórusai és karvezetői:
Kováts András Ifjúsági Koncertfúvószenekar (Réty) – MaksaiJózsef; Cantus Firmus Vegyeskar, Magyar Férfidalárda – Jakab Árpád; Sepsi Református Egyházmegye Férfikórusa – Dénes Előd; Belvárosi Református Énnekar – Jakab Árpád; Pro Musica Kamarakórus, Szemerjai Református Dalárda, Plugor Sándor Művészeti Líceum Eufónia Kamarakórus – Sipos Zoltán; Kriza János Unitárius Vegyeskar – KarácsonyGabriella; Székely Mikó Elméleti Líceum diákkórusa, Canticorum Női Kar – Dombora Anna; Refsonor, a Református Teológiai Líceum diákkórusa – Szilágyi Andrea; Mikes Kelemen Elméleti Líceum ifjúsági kórusa – SzőcsDániel; Laudate Kamarakórus – Lőfi Gellért; AranyszívekDalkör – Barabás Gyöngyvér
 
--------------------------------------------------------------------
 
19.00​Classical Singers Symphonic ünnepi hangverseny / Tamási Áron Színház nagyterme
 
CSÜTÖRTÖK, március 16.
17:00​Rabok legyünk vagy szabadok – a SzékelyföldiNagyprodukció Társulat ünnepi
koncertje / Tamási Áron Színház nagyterme
19:30​Rabok legyünk vagy szabadok – a SzékelyföldiNagyprodukció Társulat ünnepi
koncertje / Tamási Áron Színház nagyterme

Szavazógép

Milyen témákkal foglalkozzunk többet?

közéleti
politikai
gazdasági
sport
kulturális
ismert emberek
bármi, csak legyen helyi
egyszerű emberek történetei/sikerei
szavazokEredmények
Szavazatok száma: 169